Bøger / faglitteratur / lærebøger

Klasseledelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Et bidrag til at kvalificere udviklingen af ledelseskompetencer hos læreren og et godt læringsmiljø i undervisningen ved at give teoretisk indsigt og praktiske redskaber.

Indhold

  • Om børns sensitivitet og loyalitet over for andre : kontraktmæssig kongruens / Karsten Hundeide

  • Lærerens fortællinger om elever, pædagogisk analyse og ledelse af skoleklasser / Ole Løw

  • Ledelse og samarbejde i undervisningen / Elsebeth Jensen

  • Klasse- og læringsledelse / Mads Hermansen

  • Klasseledelse med nærvær, opmærksomhed, anerkendelse og empati / Helle Jensen

  • Kategorier skaber positioneringer / Iben Jensen

  • Klasseledelse : iscenesættelse på klasseværelsets scene / Cato R.P. Bjørndal

  • Klasseledelse, teamsamarbejde og kollegial refleksion / Kirsten Bro & Kirsten Ryberg

  • Klasseledelse, problemadfærd og fællesskab / Jørn Nielsen

  • Ledelse af skole-hjem-samarbejdet / Vibeke Petersen

Se alle (11)

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. mar. 2009

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 16. mar. 2009

Artikelsamlingen om lærerens ledelse af børnenes læring henvender sig mest til lærer- og pædagogstuderende, men alle med ansvar for børnegrupper kan finde inspiration og handleforslag her.

Bogens 11 artikler har som fælles mål at belyse muligheder for underviseren, der skal skabe et godt læringsmiljø. Sigtet er at øge lærerens/lærerteamets opmærksomhed på og udvikling af rollen som ledere af et fællesskab bestemt af anerkendelse og fremadrettet udvikling. De 12 forfattere med baggrund i læreruddannelserne er enige om målet med lærerarbejdet, men har her valgt hver sin vinkel på begrebet klasseledelse og de forhold, der betinger den kompetente ledelse af elevernes faglige og sociale læring. Det giver varierede og nuancerede indtryk af de samme grundomstændigheder, men også en del gentagelser. Indlæggene er oftest understøttet af forskning og undersøgelser med korte, genkendelige situationsbeskrivelser. Teksten er ikke tynget af citater eller akademisk sprogbrug, men hver artikel er efterfulgt af en grundig litteraturliste. Et fornuftigt stikordsregister slutter bogen.

Der er en del helt nye danske udgivelser om klasseledelse allerede. Denne lægger sig med sin blanding af teorifremlæggelse og handlingsforslag fint i forlængelse af fx Klasseledelse : magtkampe i praksis, pædagogik og politik fra 2008.

En meget anvendelig indføring i de forhold, der betinger lærerens muligheder for at medvirke til at skabe de bedste betingelser for børnenes læring og udvikling i dagens skole.


Undervisere.dk

Årg. 3, sep (2009)

af

af

Louise Nabe-Nielsen

Årg. 3, sep (2009)


Læsepædagogen

Årg. 63, nr. 2 (2015)

af

af

Lotte Bolø

Årg. 63, nr. 2 (2015)


Unge pædagoger

Årg. 76, nr. 2 (2015)

af

af

Annelise Dahlbæk

Årg. 76, nr. 2 (2015)