Bøger / faglitteratur / bibliografier

Klima og etik


Beskrivelse


150.000 mennesker mister hvert år livet som følge af klimaforandringer. Dødsårsagerne spænder fra fejlslagen høst på grund af tørke; oversvømmelser på grund af øget vandstand; ekstrem regn, stormvejr og skovbrande; mangel på drikkevand og udbredelse af sygdomme, som f.eks. malaria, til områder, der ikke tidligere var ramt af sygdommen. Hvis vi fortsat undlader at handle i forhold til menneskeskabte såvel som ikke menneskeskabte klimaforandringer, kan det i løbet af bare få årtier føre til, at flere hundrede millioner af mennesker vil dø eller opleve en kraftig nedsættelse af deres levestandard. Og selvom det ikke skulle gå så galt, er udsigterne skræmmende. Men ét er de videnskabelige kendsgerninger og formodninger vedrørende klimaforandringer – noget andet er hvad vi, etisk set, bør gøre i lyset af disse kendsgerninger. Denne bog belyser de etiske perspektiver af klimaforandringerne, og blandt de emner, som diskuteres er følgende: - Hvordan bør klimabyrden fordeles? - Har vi et moralsk ansvar overfor udviklingslandene og fremtidige generationer? - Har klimaflygtninge ret til at få tildelt nye landområder? - Hvad er bæredygtighed? - Hvornår har vi viden nok til at foretage klimapolitiske beslutninger? - Er det upassende at staten opfordrer sine borgere til at passe på klimaet? - Er det demokratiske system dueligt med hensyn til at forhindre negative effekter af klimaændringer? Bogens kapitler er skrevet af førende danske moralfilosoffer, men forudsætter hverken filosofiske eller klimateoretiske forkundskaber. Bogen henvender sig til alle, der ønsker en dybere forståelse af nogle af de væsentligste klimaetiske udfordringer, som truer vores eksistens, og som mennesket derfor er tvunget til at tage stilling til.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. nov. 2011

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 23. nov. 2011

Bogen henvender sig til filosofisk-etisk interesserede klimadebatlæsere.

De 11 forfattere er ph.d'er. og universitetsansatte. Antologien består af 2 generelle introducerende indlæg samt af 8 temakapitler. De generelle afsnit tager sig af det internationale, fremtiden, fordeling af byrderne, rige/fattige lande, forårsagere og ofre. Emnerne går ind på specifikke temaer som bl.a. klimaændringer, oversvømmelser, sult, fattigdom, bæredygtighed, problemerne med mangel på international enighed. Fælles for indlæggene er, at de opridser nogle scenarier og præsenterer forskellige aspekter og synspunkter, som man kan tage. Alt sammen set i et moralsk/etisk lys. Omend flere dog udtrykker en egentlig stillingtagen. Afsnittene kan læses hver for sig. Forfatternes universitære baggrund fornægter sig ikke i tilgangen og behandlingen af emner, men de har alle bestræbt sig på at gøre teksten forståelig for en bredere kreds af engagerede uden at gøre stoffet alt for teoretiserende.

Andre klimabøger handler mest om selve ændringerne eller det politiske spil, hvor denne altså prøver at afstikke etiske valgmuligheder og stillingtagener.

Etisk-filosofisk introduktion til klimaændringerne formidlet på en forståelig måde.