Bøger / faglitteratur / bibliografier

Klimapolitik : dansk, europæisk, globalt


Beskrivelse


I december 2009 vil verdens øjne rettes mod København, hvor der udspiller sig, hvad der efter alt at dømme tegner til at blive et internationalt klimapolitisk drama. Klodens befolkning repræsenteres i København ved nationale politikere, FN-diplomater, lobbyister fra multinationale virksomheder og repræsentanter fra NGO'er, der alle vil kæmpe for, at lige netop deres interesser afspejles i COP15 konferencens slutdokument. Det interessante spørgsmål er selvfølgelig, hvorvidt det er muligt at tilgodese alle disse interesser, når målet er at sikre en effektiv aftale, der skaber balance mellem konsekvenser af de menneskeskabte klimaforandringer og indsatsen for at reducere disse. Problemerne med klimaforandringerne er komplekse, interessespredningen er stor, og løsningsforslagene er talrige. I bogen analyseres klimapolitikken af 10 forskere fra Københavns Universitet med indsigt og perspektiver fra både jura, sociologi, statskundskab og økonomi. Hvert bidrag kaster på selvstændig vis lys over et større eller mindre hjørne af klimapolitikken, således at antologien samlet set giver et billede af mangfoldigheden i den samfundsvidenskabelige klima-, energi- og miljøforskning.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 27. okt. 2009

De forskellige indfaldsvinkler på klimaet som politikområde vil være interessant læsning for alle, der følger med i den globale miljøpolitik. Til opgavebrug er den anvendelig fra gymnasieniveau og opefter.

Klimapolitikken er et nyt og kompliceret politikområde af stigende betydning. Ti forskere fra Københavns Universitet, inden for jura, sociologi, statskundskab og økonomi, belyser i otte artikler de forskellige aspekter af klimapolitikken. Blandt emnerne er en analyse af EU's forsøg på at spille den globale klimapolitiske lederrolle, klimaforhandlingerne, der kan ses som et dobbeltdiplomati i samspil mellem indenrigspolitik og de globale forhandlingsprocesser, og problemet med håndhævelse af klimaaftaler i fravær af en overordnet international myndighed. Der er også et resume af udviklingen i det internationale klimapolitiske samarbejde fra det første FN-topmøde i Stockholm i 1972 og frem til klimakonferencen i København. Litteratur efter hver artikel, og stikordsregister bagest.

Kirsten Worm Global miljøpolitik, 2009 er lettere tilgængelig og er især til undervisningsbrug.

Klimaforandringerne har også både politiske, økonomiske og juridiske dimensioner. De belyses i denne antologi, der er den hidtil mest dybdegående på dansk om klimapolitik.


Weekendavisen

d. 20. nov. 2009

af

af

Frede Vestergaard

d. 20. nov. 2009


Børsen

d. 27. nov. 2009

af

d. 27. nov. 2009


Nationaløkonomisk tidsskrift

Bd. 147, nr. 3 (2009)

af

af

Kirsten Halsnæs

Bd. 147, nr. 3 (2009)