Bøger / faglitteratur / lærebøger

Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi


Beskrivelse


Fælles grundbog for ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende med fokus på klinisk uddannelse. Kan bruges før, under og efter det kliniske forløb, eller af undervisere som inspiration og tematisering i uddannelsen. Men reflektionsspørgsmål til hvert kapitel.

Informationer og udgaver