Bøger / faglitteratur

Klinisk psykologisk arbejde : jubilæumsskrift for Klinisk Psykologisk Afdeling, Fyns Amts sygehusvæsen


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. okt. 2003

af

af

Lis Pedersen

d. 7. okt. 2003

Klinisk Psykologisk Afdeling, Fyns Amt, har haft 25 års jubilæum, og afdelingens personale har skrevet denne bog, som handler om det bredspektrede arbejde, der helt konkret finder sted. Der indledes med et kapitel om klinisk psykologi som fag og dernæst et om afdelingens historie. Dernæst følger kapitler om de mange arbejdsfelter: Individuel- og gruppeterapi, Terapi med skizofrene, Terapi med børn (f.eks familier hvor forældrene er psykisk syge, spiseforstyrrelser) Arbejdsbetinget stress, PTSD (terapi med personer, der har været udsat for voldsomme hændelser f.eks. krig og trafikulykker), kriseintervention, Neuropsykologi (arbejdet med personer med hjerneskader), Sundhedspsykologi og neuropsykiatri (bl.a. smertebehandling og behandling af mennesker med somatiske symptomer) og endelig Forskning. Der er kilder efter kapitlerne, hvor det er relevant. Forfatternes egne udgivelser er samlet bagest i bogen sammen med det udmærkede register. Det er generelt letlæste artikler, som giver god forståelse for arbejdet på afdelingen. Der findes ikke en bog, der på denne måde tager udgangspunkt i det konkrete arbejde på et hospital. Bogen har således almen interesse, hvad enten det er en sygeplejestuderende, som skal i gang eller en pårørende, der vil vide med om arbejdet.


Ugeskrift for læger

Årg. 166, nr. 3 (2004)

af

af

Henrik Høgh-Olesen

Årg. 166, nr. 3 (2004)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 41, nr. 2 (2004)

af

af

Anders Leerskov

Årg. 41, nr. 2 (2004)


Psykolog nyt

Årg. 58, nr. 6 (2004)

af

af

Henrik Høgh-Olesen

Årg. 58, nr. 6 (2004)