Bøger / faglitteratur / håndbøger

Køb og salg af fast ejendom


Beskrivelse


Bogen beskriver retsreglerne inden for køb og salg af fast ejendom. Forfatteren belyser sammenhængen mellem de mange forskellige retsregler, der har indflydelse på omsætningen af fast ejendom, og behandler en lang række problemstillinger, bl.a.: •Ejendomsformidlerens opgaver •Købsaftalens indgåelse og købers fortrydelsesret •Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring •DE´s standardkøbsaftale med udførlige kommentarer •Realkreditlån, kurssikring og reguleringsklausuler •Advokatens juridiske og økonomiske rådgivning •Ejendomshandelens berigtigelse •Beskatning ved salg af fast ejendom.

Anmeldelser (4)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 130, nr. 44 (1996)

af

af

Mads Bryde Andersen

Årg. 130, nr. 44 (1996)


Juristen

Årg. 79, nr. 6 (1997)

af

af

Hans Henrik Edlund

Årg. 79, nr. 6 (1997)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 66, nr. 9 (1997)

af

Årg. 66, nr. 9 (1997)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 75, nr. 4 (2006)

af

Årg. 75, nr. 4 (2006)