Bøger / faglitteratur / eksamensopgaver under disputatsniveau

Køn, etnicitet og skoleliv


Beskrivelse


Beskrivelse af hvordan elevers identiteter skabes, ikke blot efter adfærd, men også efter, hvad der anses som passende i forhold til etnicitet og køn. Forfatteren har fulgt to storkøbenhavnske 7. klasser og interviewet og observeret elever, lærere og ledere.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. aug. 2004

af

af

Betty Folino (skole)

d. 18. aug. 2004

Folkeskolen opfattes som en nøgle til integration. Den giver eleverne lige muligheder for at overskride de barrierer, der skyldes køn, etnicitet, social klasse og kultur. Men er skolen også en sorterings- og differentieringsmekanisme? Forstærker skolelivet etniske og kønsmæssige skævheder? Denne bog giver svar på, hvordan elevers identiteter skabes i forskellige skolekulturer. Den bygger på et feltarbejde udført i to 7. klasser på 2 meget forskellige skoler. Forfatteren er cand.psych., ph.d. og forfatter til en række udgivelser om interkulturelle forhold, bl.a. flygtninge og misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. Denne bog er skrevet på baggrund af hendes ph.d.-afhandling. Det er en videnskabelig tekst, hvor undersøgelsens baggrund, metode og empiriske materiale fremlægges. Samtidig er det en flerstemmig tekst, hvor forskerstemmen afbrydes af de interviewedes udsagn og forfatterens egne fortællende og reflekterende stemme. Dette gør teksten til spændende læsning for alle, der interesserer sig for skoleliv, identitetsdannelse og interkulturelle forhold. Materialet er meget omfattende, men flg. overskrifter kan give en idé om indholdet: ”Krop, tegn og tilbehør”, ”Parallelle verdener”, ”Maskulinitet, etnicitet og homosociale relationer”.


Kvinder, køn & forskning

Årg. 14, nr. 1/2 (2005)

af

af

Marie Louise Seeberg

Årg. 14, nr. 1/2 (2005)


Salt

Årg. 14, nr. 1 (2005)

af

af

Malene Grøndahl

Årg. 14, nr. 1 (2005)


Antropologi

Nr. 50 (2004/2006)

af

af

Helle Bundgaard

Nr. 50 (2004/2006)