Bøger / faglitteratur

Køn i børnehøjde


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. mar. 2011

af

af

Mads Overmark

d. 14. mar. 2011

Bogen henvender sig til de pædagoger, lærere og ledere, der arbejder med børn i børnehavealderen eller indskolingen. Bogen kan også anvendes af studerende og deres undervisere på seminarierne.

I Norge er det et lovkrav at institutionerne arbejder med ligestilling. Derfor er der givet midler til forskning indenfor dette felt og til denne bog. For at give alle børn lige muligheder, er det vigtigt, de voksne ikke ubevidst videregiver forældet og stereotyp kønsbetinget adfærd. Så der skal arbejdes bevist med pædagogernes værdier og deres forventninger til børn og deres køn. Bogen arbejder både med at skabe definitioner og beskrive praksis. Der gives forslag til, hvordan institutionen kan undersøge, beskrive og vurdere egen praksis og ændre den, hvis der er behov herfor. Den kommer også ind på forældresamarbejde. Selvom norske forhold er baggrunden, kan bogen sagtens bruges i dansk sammenhæng. Som der skrives i indledningen, har bogen potentiale til at forstyrre vores egen praksis.

Sammen med Piger, drenge og pædagoger er der givet et godt udgangspunkt for at tage institutionen og de ansattes praksis op til vurdering.

Hvis ligestilling er på dagsordenen i institutionen, bør denne bog inddrages i arbejdet.