Bøger / faglitteratur

Køn - pædagogiske perspektiver


Beskrivelse


Om køn og pædagogik, med tre teoretiske tilgange til køn og kønsforståelse i en pædagogisk sammenhæng. Med udgangspunkt i cases og praksiseksempler præsenteres en række dilemmaer, hvor køn er på spil.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2016

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 11. aug. 2016

Gennem pædagogiske cases sættes fokus på en række dilemmaer, hvor køn er i spil. Med udgangspunkt i tre teoretiske tilgange gives bud på, hvordan kønsforståelser kan analyseres i en pædagogisk kontekst. For pædagog- og lærerstuderende, lærere og pædagoger.

Bogen sætter i sit indledende kapitel kønsdiskussionen ind i en historisk kontekst. Efterfølgende gennemgås en biologisk, en socialisationsteoretisk og endelig en konstruktionistisk kønsforståelse. Bogens gennemgående perspektiv er en konstruktionistisk forståelse af køn, hvor man forstår køn som en konstruktion. Et kapitel handler især om, hvordan sprog konstruerer køn. Til slut diskuteres om pædagogisk praksis skal være præget af kønsneutralitet eller kønsbevidsthed.

Serien "Professionernes begreber" sætter fokus på emner, der normalt ikke ikke fylder meget i traditionelle lærebøger. Det en denne titel et godt eksempel på. Kønsdiskussionen er kommet ind i den offentlige diskurs. Bogen her giver et godt bidrag til, hvordan pædagoger og lærere i deres praksis kan forholde sig til, diskutere og analysere situationer fra egen hverdag. Det er fint, at forfatterne har en tydelig holdning og argumenterer for, hvorfor en pædagogisk praksis med fokus på kønsbevidsthed er at foretrække frem for en kønsneutral.

Andre aktuelle bøger om samme emne kan være Blik for kønKøn i pædagogisk praksis og Køn i pædagogisk praksisAndre aktuelle bøger om samme emne kan være Blik for køn og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. nov. 2016

af

af

Christine Reinwald

d. 17. nov. 2016