Bøger / faglitteratur / bibelfortolkninger

Kommentar til Markusevangeliet


Beskrivelse


Kommentar til Markusevangeliet er en komplettering og en ajourføring af første udgave af bogen fra 1990. Markusevangeliet er efter al sandsynlighed det ældste og i hvert fald det mindste af de fire evangelier, der indgår i Det Nye Testamente, og det fik den skæbne gennem århundreder at stå i skyggen af de tre andre og større evangelieskrifter. Da man i sidste del af det 19. årh. opdagede, at Markusevangeliet nok var alderspræsidenten i den evangeliske kvartet, ændredes forholdene for dette umiddelbart så prunkløse lille skrift, og lige siden har det inspireret forskere til produktion af en uoverskuelig strøm af kommentarer, afhandlinger og artikler.

Anmeldelser (6)


Dansk teologisk tidsskrift

Årg. 52, nr. 3 (1989)

af

af

Geert Hallbäck

Årg. 52, nr. 3 (1989)


Jyllands-posten

d. 7. juni 1988

af

af

P. G. Lindhardt

d. 7. juni 1988


Præsteforeningens blad

årg 78, nr 44 (1988)

af

af

Lars Ole Gjesing

årg 78, nr 44 (1988)


Kristeligt dagblad

d. 29. juni 1988

af

af

Mogens Müller

d. 29. juni 1988


Religion

2009, nr. 1

af

af

Otto Rühl

2009, nr. 1