Bøger / faglitteratur / love

Kommenteret retsplejelov, Bruxelles I-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012. Bind 3 : Fjerde bog: strafferetsplejen. Femte bog: slutnings- og overgangsbestemmelser : forkortelsesliste, sagregister


Minder om