Bøger / faglitteratur / disputatser

Kommunal erhvervsvirksomhed


Beskrivelse


Om hvilke erhvervsaktiviteter kommunerne kan varetage med hjemmel i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og med hjemmel i de tre kommunale erhvervslove, erhvervsudviklingsloven, samarbejdsloven, opgaveudførelsesloven.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 138, nr. 25 (2004)

af

af

Jens Peter Christensen

Årg. 138, nr. 25 (2004)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 73, nr. 6 (2004)

af

Årg. 73, nr. 6 (2004)