Bøger / faglitteratur

Kommunikation - for sundhedsprofessionelle


Beskrivelse


Denne lærebog dækker faget kommunikation på sundhedsfaglige uddannelser lige fra sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, jordemoder- og radiograf-, ernæring og sundhed- til lægeuddannelsen. Bogen belyser kommunikation som et humanistisk fag, sådan som det har relevans for sundhedsfagligt personale. De første kapitler sætter kommunikation ind i den sammenhæng og de relationer, hvor den skal foregå, nemlig sundhedsvæsenet og de relationer sundhedsprofessionelle har til patienter, pårørende og til hinanden. Teoretisk set sættes der fokus på kommunikation som dialog, og teorier om konversationsanalyse, aktiv lytning og gensvarsmodeller gennemgås for at give læserne et teoretisk beredskab til at analysere kommunikationsforløb og træne egen kommunikation. Det nytænkende ved bogen er dens udgangspunkt i forskellige konkrete situationer, som stiller særlige krav til sundhedsprofessionelles kommunikative kompetencer. I hvert sit kapitel vises, hvordan sundhedsprofessionelle kan kommunikere professionelt i sundhedspædagogiske og forebyggende samtaler, med mennesker, der har perceptionsproblemer, når der skal formidles et budskab, som er svært for patienten at modtage, den svære samtale, når der er konflikter mellem kolleger samt problematikker der er særegne for samtaler mellem mennesker fra forskellige kulturer. Disse kapitler gøres levende gennem eksempler fra realistiske kommunikationssituationer, der analyseres i lyset af den præsenterede teori. Alle bogens kapitler inddrager ny national og international forskningsbaseret viden om kommunikation i sundhedsvæsenet Bogens opbygning gør den velegnet til brug i uddannelser, der veksler mellem teori og praktik.

Anmeldelser (4)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 5 (2018)

af

af

Ole Bjørke

Årg. 118, nr. 5 (2018)