Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kommunikation - teori og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Kommunikation - teori og praksis er en ny lærebog, der giver læseren redskaber til at arbejde professionelt med virksomhedens kommunikationsopgaver.Bogen indeholder bl.a.: kommunikationspsykologi kommunikationsmodeller værktøjer til mundtlig og skriftlig kommunikation kropssprog, præsentations- og mødeteknik valg af medier nyhedstrekanten kommunikation i en digital verdenLærebogen er rettet mod videregående uddannelser i kommunikation og især akademiuddannelsesfaget ´Kommunikation i praksis´.

Indhold

Kommunikation - et overblik ; Hjernen er en aktiv medspiller ; Kommunikationens grundtrin ; Kommunkation skaber identitet ; Kropssprog - et kapitel for sig ; Mundtlig kommunikation ; Skriftlig kommunikation ; Kommunikationsteori og -modeller ; Møde- og forhandlingsteknik ; Notat- og præsentationsteknik ; Webkommunikation ; Markedskommunikation ; Kommunkation i organisationer ; Kommunikation er kulturbestemt