Bøger / faglitteratur

Konflikten om de nye danskere


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Bræmer

2006

Modviljen over for herboende etniske minoriteter er i dag lige så udbredt som for 20 år siden, men det er velviljen til gengæld også. Bogen forsøger på baggrund af et stort undersøgelsesmateriale at identificere hvilke faktorer, der er afgørende for, om danskere er fremmedfjendske eller imødekommende over for indvandrere. Bogen arbejder ud fra 3 teorisæt. En sociologisk, en rationel og en kontaktteori. Teorierne er hver især udfoldede, og datamaterialet afprøves i forhold til de tre teorier. Analysen viser, at velviljen i høj grad er socialt betinget, og at uddannelse er den mest betydningsfulde faktor i den sammenhæng. Også alder og erhverv betyder noget, men langt fra så meget som førstnævnte. Undersøgelsesresultaterne holdes bogen igennem op mod den seneste sammenlignelige undersøgelse, som er publiceret i Gaasholt: I syv sind, 1995, med det formål at afklare eventuelle bevægelser i holdninger over år. Bogen er på et relativt højt niveau, der gør, at målgruppen vil være fra slutningen af gymnasieforløbet og opefter. I syv sind kan erstattes af denne, da det kun er de meget forskningsorienterede brugere, der vil efterspørge det tidligere materiale.


Jyllands-posten

d. 15. aug. 2006

af

af

Hans Hauge

d. 15. aug. 2006


Chaos

Nr. 46 (2006)

af

af

Peter Lüchau

Nr. 46 (2006)