Bøger / faglitteratur

Kong Valdemars Jordebog


Beskrivelse


Stedregistret henviser bl.a. til flg. lokaliteter omtalt i bd.2: Bispensø, Kettinge, Musse, Nysted JKbst., Vantore (herunder en kongsgård) samt Ålholm Len.