Bøger / faglitteratur

Kongemordernes slægt : om Hvideslægten og dens rolle i 1200-tallets konflikter mellem konge, kirke og adel


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Kjær Schou

2007

Denne meget detaljerede og velfunderede bog om den berømte Hvideslægt er en fortsættelse til Den hvide klan, 1999 af samme forfatter og kan anskaffes på linje med denne. Henvender sig til alle med seriøs interesse for perioden.

Kræmmer er en kyndig middelalderhistoriker, der formår at formidle sin viden i et lettilgængeligt og levende sprog. Med tilbørlig forsigtighed pga. det sparsomme kildemateriale drager forfatteren sine slutninger og krydrer dem undertiden med slående paralleller til nutiden. Han beskriver den magtfulde Hvideslægts rolle i det 13. årh.'s konflikter mellem kirke og kongemagt, en kaotisk periode med magtkampe og rivaliseringer. Den stabile stormagtsperiode afløses af nedgangstider præget af borgerkrige og kongemagtens svækkelse, og i samme takt synes Hvideslægtens dominans at tage af. Bogen er forsynet med mange stamtavler, som er nødvendige for at holde styr på det enorme persongalleri. I øvrigt er illustrationerne få, men velvalgte. Indeholder kildefortegnelse og litteraturhenvisninger, men intet register.

Omdrejningspunktet i denne bog er Hvideslægten, men hvor Kræmmer sætter den ind i en samfundspolitisk sammenhæng, er Thi de er af stor slægt, 2001 mere fokuseret på slægtshistorien.

Denne velskrevne bog er et vægtigt bidrag til beskrivelsen af dansk højmiddelalder og ikke sprogligt tynget af den kildenære tilgang, men den store detaljerigdom kræver en læser med nogen basisviden fra de mere generelle værker om Danmarks middelalder.


Jyllands-posten

d. 25. maj 2007

af

af

Ole Feldbæk

d. 25. maj 2007


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 175 (2007)

af

af

Jørgen Lassen

Nr. 175 (2007)