Bøger / faglitteratur / bibliografier

Konservatisme i mellemkrigstiden


Beskrivelse


Historien om konflikten blandt danske konservative i mellemkrigstiden, om deres kritik af samfundets liberale orden, parlamentarismen og folkestyret, og om hvordan den samfundskritiske konservatisme blev gjort tavs og en moderne version opstod.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. sep. 2016

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 23. sep. 2016

Gennemgang af den ideologiske diskussion inden for konservatismen i mellemkrigstiden. For politisk interesserede.

Christian Egander Skov beskriver brydningerne i den konservative ideologi: Der er krise fra 1. verdenskrig i det daværende godsejerparti Højre under Estrup. Efter mange diskussioner sejrer Christmas Møllers reformering af konservatismen før 2. verdenskrig. Bogen beskæftiger sig ikke kun med diskussionen i partiet, men især udenfor. Hovedretningerne var socialkonservatisme, højrekonservatisme og nykonservatisme. Centrale i denne debat var udover Christmas Møller også Ole Bjørn Kraft. Bogen bygger på et omfattende kildemateriale og er illustreret med en del sorthvide fotoer af konservative personligheder.

Bogen er grundig, og trods brug af en del fagtermer er den bredt forståelig. Temaerne sættes ind i samtidens ideologiske kontekst som forklaring, fx visse personers flirt med fascismen i Europa. Alt i alt er bogen en nuanceret, grundig og detaljeret fremstilling som også forsøger at trække tråde op til nutiden.

Hvis man ønsker andet end ideologi, er der den officielle partihistorie En sikker borgerlig stemme fra 2016.


Kristeligt dagblad

d. 5. jan. 2017

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 5. jan. 2017


Weekendavisen

d. 21. okt. 2016

af

af

Arne Hardis

d. 21. okt. 2016