Bøger

Konstruktion og implementering af et basisfilsystem for anvendelse ved relationsdatabaser