Bøger / faglitteratur

Konstruktivisme


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. okt. 2003

af

af

Jens Hjøllund

d. 22. okt. 2003

Begreber som "konstruktivisme" og "dekonstruktion" har i de senere år fået en stor udbredelse, ikke blot snævert inden for fagfilosofien, men også som teoridannelse i samfundsvidenskaberne og sociologien. I forskellige versioner og grader af radikalitet gør konstruktivismen op med forestillingen om, at virkeligheden foreligger som en given og objektiv størrelse.Den er derimod er et historisk produkt, frembragt eller "konstrueret" igennem menneskers tænkning, sprog og sociale praksis. I denne videnskabsteoretiske introduktion og oversigt ridser Finn Collin baggrunden op i den europæiske idéhistorie hos bl.a. Kant, Wittgenstein og i marxismen. I bogens to hovedkapitler gennemgås vigtige konstruktivistiske positioner. Dels den der har naturvidenskaberne som sin genstand, (bl.a den såkaldte Edinburgh-skole), og som hævder at kunne forklare videnskabelige teorier ud fra sociale faktorer, dels den anden - og mere kendte - inden for human- og samfundsvidenskaberne, repræsenteret af bl.a. Michel Foucault, Niklas Luhmann og diskursteorien med udgangspunkt i strukturalismen. Bogen er en bred, filosofisk funderet oversigt over begrebet konstruktivisme, men også med synspunkter der stiller teorien i kritisk lys. Bogen forudsætter fortrolighed med videnskabsteoretisk og filosofisk terminologi og henvender sig derfor primært til undervisere og studerende på de videregående uddannelser.


Social kritik

Årg. 17, nr. 98 (2005)

af

af

Steen Nepper Larsen

Årg. 17, nr. 98 (2005)


Dansk sociologi

Årg. 15, nr. 1 (2004)

af

af

Søren Damkjær

Årg. 15, nr. 1 (2004)