Bøger / faglitteratur / statistikker

Kontanthjælpen gennem 25 år : modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012


Beskrivelse


Kontanthjælpen gennem 25 år giver et bredt og nuanceret billede af kontanthjælpens udvikling siden introduktionen af faste ydelser i 1987. Bogen belyser f.eks. udviklingen i antal modtagere og i sammensætningen af modtagergruppen samt regelændringerne i perioden.Bogen analyserer også, om det kan betale sig at have et fuldtidsarbejde til mindstelønnen, når alternativet er kontanthjælp, og tilsvarende analyseres det, om det kan betale sig at forsikre sig mod ledighed. Forfatterne tager desuden det komplicerede samspil mellem kontanthjælp, beskatning, boligsikring og betaling for daginstitution op til behandling, både når indkomsten falder, og når indkomsten stiger.Et særligt kapitel analyserer virkningen af starthjælp i stedet for kontanthjælp for en flygtningefamilie på forskellige stadier. Den lave starthjælp har en betydelig beskæftigelseseffekt, men også en markant effekt i form af dårligere levevilkår. I sammenhæng med fattigdomstemaet indeholder værket den første undersøgelse af relativ fattigdom blandt kontanthjælpsmodtagere baseret på anbefalingerne fra ekspertgruppen om fattigdom.Endelig sammenlignes med tilsvarende ordninger i Sverige, Storbritannien, Tyskland og i Holland: Er det danske system særligt generøst? Eller ligner Danmark også på dette område i høj grad vores nabolande?

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. sep. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 11. sep. 2015

Formidling af et forskningsprojekt, der har haft til formål at give en samlet skildring af kontanthjælpssystemet over en 25-årig periode. For samfundsforskere, undervisere og studerende på de sociale videregående uddannelser og andre, der beskæftiger sig med det sociale område på et overordnet og akademisk niveau.

Kan det betale sig at arbejde, er ofte et spørgsmål, der bliver stillet, og som kan være komplekst at besvare. Hvert år udkommer Kontanthjælpshåndbogen, der giver en oversigt over regelsæt og takster. Projektet her giver derimod en sammenhængende historie, et forløb, der giver svaret på udviklingen i, hvem kontanthjælpsmodtagerne er, er der blevet færre eller flere, hvad sker der med dem, der forlader systemet, hvordan forholder det sig med de unge og hvordan har de mange regelændringer gennem årene påvirket billedet. Det er nogle af de spørgsmål, bogen gennem et imponerende datamateriale giver svarene på. Indledes med en oversigt over hidtidig forskning på området.

For fagfolk på et akademisk niveau, men bogens konklusioner bør interessere politikerne. De mange tabeller og figurer er meget overskuelige og nemme at gå til, så dele af bogen kan med lidt god vilje godt bruges på udvidet gymnasieniveau.

Kontanthjælpsforløbs varighed og afslutningDe langvarige kontanthjælpsmodtagere og De langvarige kontanthjælpsmodtagere er eksempler på de mange undersøgelser, der lægger sig tæt op adKontanthjælpsforløbs varighed og afslutning og er eksempler på de mange undersøgelser, der lægger sig tæt op ad.


Danske kommuner

Årg. 46, nr. 30 (2015)

af

af

Preben Siggaard

Årg. 46, nr. 30 (2015)