Bøger / faglitteratur / lærebøger

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation


Beskrivelse


Fokus på social- og sundhedsassistentens professionelle rolle i det tværprofessionelle samarbejde.