Bøger / faglitteratur

Kort & godt om samskabelse i praksis


Beskrivelse


En definition og eksemplificering af, hvad samskabelse er og kan være, og hvorfor det er så svært. For beslutningstagere og alle, der arbejder i det offentlige.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. maj 2021

af

af

Jytte Bræmer

d. 17. maj 2021

En definition og eksemplificering af, hvad samskabelse er og kan være, og hvorfor det er så svært. For beslutningstagere og alle, der arbejder i det offentlige.

Samskabelse er et begreb, der er kommet i særdeleshed på den offentlige dagsorden. Det er svært at indkredse, hvad det egentlig er, og hvordan det forholder sig til mere traditionel borgerinddragelse. Det er svært at gennemføre i praksis, fordi det kræver et nyt mindset i det offentlige og kræver nye styringsformer. Det stiller også krav til den politiske arbejdsform og fordrer mod hos såvel politikere som embedsmænd til at slippe kontrollen. Forfatterne sætter begrebet ind i en magtteoretisk sammenhæng og påpeger, at vellykket samskabelse stiller krav til den interne organisering. Bogen opsummerer løbende kapitlernes vigtigste pointe i en tekstboks og stiller refleksionsspørgsmål efter hvert kapitel. Forfatterne arbejder begge med samskabelse, demokratisk fornyelse og organisationsudvikling.

Kort og klar præcisering af et begreb, det er svært at få hold på. Bogen forsøger at give mod på at kaste sig ind i anderledes relationer mellem det offentlige og civilsamfundet og erkender, at vi betræder nyt land, men kan få mobiliseret nye ressourcer, hvis det lykkes.

Samskabelse er gennem de seneste år blevet grundigt behandlet i litteraturen, fx i Ledelse og samskabelse i den offentlige sektorSamskabelse af velfærdSamskabelse og capacity building i den offentlige sektor, Samskabelse af velfærd og Samskabelse og capacity building i den offentlige sektorSamskabelse er gennem de seneste år blevet grundigt behandlet i litteraturen, fx i Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor, og Samskabelse og capacity building i den offentlige sektorSamskabelse er gennem de seneste år blevet grundigt behandlet i litteraturen, fx i Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor, Samskabelse af velfærd og .