Bøger / faglitteratur

Kreativitet for alle


Beskrivelse


Beskrivelse: Hvad er kreativitet? Hænger kreativitet og intelligens sammen, og hvad kendetegner en kreativ person? Kreativitet er et fænomen, man ikke kan studere systematisk, men man kan kortlægge de betingelser, der skal være til stede, for at en optimal kreativ proces kan finde sted. Med udgangspunkt i de seneste forskningsresultater på området, præsenterer forfatteren metoder til effektiv og målrettet idéudvikling for enkeltpersoner og grupper. Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om menneskelig kreativitet og nyskabende evner.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 2008

af

af

Jytte Bræmer

d. 1. okt. 2008

Psykologer, alle der på et videnskabeligt niveau beskæftiger sig med udvikling og læring samt de der interesser sig for, hvad der betinger innovation og nyskabelse i samfundet.

Kreativitet har altid været omgærdet af mystik. Alle kan se, når det eksisterer og beundre de nyskabelser, der udspringer af kreative personer. Men kan begrebet kreativitet angribes fra en mere videnskabelig vinkel? Forfatteren forklarer kreativitet ud fra en forskningsmæssig vinkel. Han gennemgår forskellige former for tænkning, hvilke former for tankeprocesser skaber kreative problemløsninger. Han ser nærmere på, hvilke personlighedsegenskaber der skal til for at udvikle kreativitet, og afviser, at det er enestående og medfødt hos visse personer. Der er både personligheds- og motivationsfaktorer, der determinerer en kreativ adfærd. Han indkredser opvækstvilkår, der fremmer kreativitet, ligesom han giver bud på, hvordan gruppeprocesser kan påvirke den kreative proces. Til sidst drejer han emnet ind på ledelse og forsøger at forklare, hvordan ledelse dels kan modvirke, dels udvikle betingelser for kreativitet i virksomheden og samfundet som helhed.

Emnet berøres i mange af bøgerne om innovation. I Buhl: Kreativitet, 2007 behandles emnet med virksomheden som fokus. Denne her har til forskel fra de andre den forskningsbaserede psykologiske tilgang til emnet og bevæger sig på et højere abstraktionsniveau.

En bog, der fra en psykologisk vinkel beskriver begrebet kreativitet videnskabeligt.