Bøger / faglitteratur

Kreativitet i fodbold. Bind 1 : Kreativitet som legende udforskning


Beskrivelse


Introduktion af et teoretisk perspektiv, der fokuserer på skabende processer og involverer subjektive kreative handlinger til træning frem for objektivt kreative præstationer i kamp. Hermed sætte den enkelte spillers udvikling og trivsel i centrum for kreativiteten.
Baseret på forskning i kreativitet, boldspil, idrætspsykologi, sport management og meget mere argumenterer forfatterne for, at kreativitet, forstået som legende udforskning af nye og uvante handlemuligheder, ikke bare er vigtigt for at vinde kampe, men også som et modspil til den øgede resultatorientering i børne- og ungdomsidrætten.