Bøger / faglitteratur

Krigen : et ustyrligt system


Beskrivelse


Om krigens væsen og sociologi og de sidste 100 års krige. Fænomenet krig og dens mange menneskelige og historiske dimensioner og forskellige udtryk afhængigt af sted, kultur og strategi gennemgås.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. okt. 2014

af

af

Kent Skov

d. 21. okt. 2014

Krige er altid ustyrlige, uanset hvor planlagte de er fra magthavernes side. En bog om krigens væsen og de sidste 100 års krige. For både lystlæsere og akademikere.

Harste, lektor i statskundskab v. Aarhus Universitet, plæderer for, at 1. verdenskrig aldrig er tilendebragt, men har været afsæt for en vor tids Hundredårskrig, der ikke er slut, men foregår i verdens brændpunkter. Bogen forsøger at favne fænomenet krig og dens mange menneskelige og historiske dimensioner og forskellige udtryk afhængigt af sted, kultur og strategi. Krigen har mange tilgange, og Harste anlægger primært en sociologisk og historisk vinkel med afsæt i Clausewitz' og Luhmanns systemteori. Første hoveddel angår "Krigens problem" med synsvinkler, definitioner og historik. Anden del omfatter "Krigens anatomi" - ud fra dens militære og samfundsvidenskabelige betydning. Tredje del "Krigens former" gennemgår krigshistorien med vægt på de sidste 100 år 1914-2014 og de forskellige former som borger-, guerilla-, kold og varm krig. Endelig handler fjerde del "Krigens omkostninger" om de samfundsmæssige og økonomiske belastninger.

En solid og særdeles gennemarbejdet og velstruktureret bog om krigens væsen og sociologi.

Om samme emne, men af ældre dato og tilgang findes Introduktion til militærsociologi.