Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Kriminalitet og retfærdighed


Beskrivelse


Forlaget skriver: Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det at straffe? Disse centrale spørgsmål behandles i Kriminalitet og retfærdighed. I modsætning til de fleste andre bøger om kriminalitet indeholder denne bog mange eksempler fra praksis og dermed juridisk tankegang. Eksemplerne vil give muligheder for, at eleverne selv arbejder med eksemplerne og dermed får en vis fortrolighed med den juridiske tankegang. Strukturen i bogen I kapitel 1 afgrænses begrebet kriminalitet, herunder en række forhold som kan have betydning for strafudmåling. Dette følges op senere i kapitel 4. I kapitel 2 gennemgås retssystemet i en straffesag. I kapitel 3 behandles selve strafbegrebet herunder forskellige typer af straf. Hjælper det at straffe? Dette spørgsmål søges besvaret i kapitel 5 og 6 hvor en række resultater fra den empiriske forskning præsenteres og diskuteres. I kapitel 6 ses der desuden på forskellige årsager til og teorier om kriminalitet. I kapitel 7 er der en kort gennemgang af varetægt. I kapitel 8 er fokus på udviklingen i lovgivningen. To nedslag er interessante: Terrorlovgivningen og lømmelpakken, som begge giver anledning til at diskutere forholdet mellem menneskerettigheder og forebyggende foranstaltninger i et demokratisk samfund. Bl.a. under indtryk af norske erfaringer er der i Danmark eksperimenteret med brug af alternativ konfliktløsning. Dette er temaet i kapitel 9. Bogen afsluttes med at sætte udviklingen i Danmark ind i en international kontekst. Studiet af kriminalitet giver gode muligheder for i undervisningen at inddrage metodiske overvejelser: Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retsbevidsthed og følelse? Hjælper det at straffe? I samme forbindelse kan eleverne selv gennemføre mindre empiriske undersøgelser. Kun sjældent har man facitlister i samfundsfag. Det korrekte svar kan altid diskuteres. I arbejdet med kriminalitet gives der rent faktisk facitlister ved at eleverne kan sammenholde deres egne domme med den faktisk givne. Netop arbejdet med konkrete sager kan give anledning til gode diskussioner og også give en fornemmelse af, at det ikke altid er nemt at nå frem til en retfærdig dom.

Anmeldelser (1)


Historie & samfundsfag

Årg. 52, nr. 3 (2012)

af

af

Simon Høj Eriksen

Årg. 52, nr. 3 (2012)