Bøger / faglitteratur

Krise og udvikling


Beskrivelse


En beskrivelse af forskellige kriser, der møder mennesket fra fødsel til død.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er psykiater og leder af Nacka-projektet (et forsøg på forebyggende psykiatrisk arbejde i en forstad til Stockholm). Hans grundsyn er, at barnets og den voksnes problemer eregentlig sammenhørende og individets situation er sammenvævet med familiens og samfundets forudsætninger. Med udgangspunkt i Freud og navnlig dennes elev, Erik H. Eriksons teori med depsyko-sociale stadier gennemgår Cullberg bårne- og ungdomsårenes kritiske udviklingsperioder, den voksnes kritiske livsperioder f. eks. at blive forældre og den voksnes traumatiske kriser f. eks.invaliditet, utroskab, opsigelse og tvungent miljøskifte. Sidst følger det vigtige afsnit: At tale med mennesker i krise. Kriser kan dels give anledning til psykologisk invaliditet, dels tilmenneskelig udvikling. For at opnå sidstnævnte er det nødvendigt med en øget selvforståelse. Det kan man få bl. a. ved læsning af denne udmærkede bog. Den er fri for fagjargon og yderst klar ogvelformuleret og burde kunne få en storlæserskare.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 18. dec. 2018

Den svenske overlæge og docent i psykiatri, Johan Cullbergs bog udkommer nu i 3. udgave. 1. og 2. udgave er fra henholdsvis 1975 og 1982. På psykoanalytisk grundlag med Freud og Erikson somgrundlag, skildres i første del af bogen barnets og den unges udvikling gennem de psykoseksuelle stadier. I anden og tredie del behandles livets forskellige krisesituationer, først de almentoptrædende udviklings- eller livskriser, som de fleste udsættes for, og dernæst de traumatiske kriser, der skyldes særligt belastende begivenheder. Krisernes stadier beskrives, og der gives råd om,hvordan man, som behandler eller blot som medmenneske, kan træde hjælpende til. Bogen rummer megen oplysning om emnet, og meddeler den på en så klar og letforståelig måde, at den storeforhåndsviden ikke er nødvendig. Forfatteren henvender sig nok især til mellemuddannede behandlere, men bogen er anvendelig for de fleste interesserede. 3. udgave adskiller sig kun meget lidt frade tidligere. En meget anvendtindføring i kriseteorier, som nu kan suppleres.


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Kjær Schou

2007

Denne faglige beskrivelse af kriser i menneskelivet er udformet så alment forståeligt, at ikke kun professionelle men alle interesserede kan have glæde af den.

Forfatteren er psykiater og psykoanalytiker med mange års erfaring fra klinisk og videnskabeligt arbejde. Bogen er en klassiker inden for sit felt med høje udlånstal. På overskuelig og fagligt velfunderet vis gennemgår forfatteren menneskets forskellige livsaldre med deres kritiske udviklings- og livsperioder. Han beskriver endvidere krisernes årsager, symptomer og forløb og belyser behandlerens rolle. Docent Tom Lundin supplerer med et kapitel om katastrofepsykiatri og posttraumatisk stress.

Selv om grundstrukturen i denne nye udg. er den samme som i tidligere udg., er der alligevel grund til udskiftning. Den bærende synsmåde er stadig den psykodynamiske, men der er taget højde for samfundsudviklingen siden 4. udg. fra 1993 og den nyere neurofysiologiske forskning, og dertil kommer det nye, væsentlige afsnit om kriser opstået på baggrund af ydre, voldsomme begivenheder.

En bog, der uden at give køb på fagligheden i tilgængelig form giver en god baggrundsviden både om de kriser, der er en del af menneskelivet, og kriser udløst af ydre katastrofer, som fagfolk inden for social- og sundhedssektoren, de kriseramte selv og deres nærmeste kan bruge.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 3 (2008)

af

af

Sonja Bech

Årg. 108, nr. 3 (2008)


Ekstra bladet

d. 1. sep. 1976

af

af

Eva Arnvig

d. 1. sep. 1976


Berlingske tidende

d. 25. okt. 1976

af

af

Lene Røpke

d. 25. okt. 1976


Information

d. 13. sep. 1976

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 13. sep. 1976