Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab


Beskrivelse


Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab tager udgangspunkt i fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder i spørgsmålet om dannelse og værdier i et moderne samfund, set i forhold til medborgerskab og demokrati, idehistorie og etik samt religion og kultur. Formålet med bogen er for det første, at den lærerstuderende kan erhverve sig viden og danne egne synspunkter på disse områder, og for det andet, at denne i sit kommende virke som lærer kan forberede eleverne til at tage del i et samfund med ligeværd, åndsfrihed og folkestyre. At udstyre eleverne med sådanne kvalifikationer forudsætter, at læreren har forståelse for de faglige begreber og centrale diskussioner inden for medborgerskab, idehistorie og religion. De problemstillinger, der drøftes i bogen, belyses ud fra forskellige faglige synsvinkler og illustreres ved cases og eksempler fra skolens hverdag og fra dagens samfund lokalt og globalt.
Bogen er en lærebog i faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab i læreruddannelsen. Bogen tager udgangspunkt i fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder i spørgsmålet om dannelse og værdier i et moderne samfund, set i forhold til medborgerskab og demokrati, idehistorie og etik samt religion og kultur. Formålet med bogen er for det første, at den lærerstuderende kan erhverve sig viden og danne egne synspunkter på disse områder, og for det andet, at denne i sit kommende virke som lærer kan forberede eleverne til at tage del i et samfund med ligeværd, åndsfrihed og folkestyre, At udstyre eleverne med sådanne kvalifikationer forudsætter, at læreren har forståelse for de faglige begreber og centrale diskussioner inden for medborgerskab, idehistorie og religion, De problemstillinger, der drøftes i bogen, belyses ud fra forskellige faglige synsvinkler og illustreres ved cases og eksempler fra skolens hverdag og fra dagens samfund lokalt og globalt. Bogen blev præmieret i forbindelse med Lærebogsprisen 2006.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans-Christian Uth

2007

Første lærebog beregnet på læreruddannelsens nye fag af samme navn som titlen. Bogen vil også kunne anvendes til faglig opdatering af lærere som underviser i faget kristendomskundskab.

Bogen er, som fagets CKF'er, bygget op over tre temaer: Religion & Kultur, Idéhistorie & Etik, Demokrati & Medborgerskab. Hvert af de tre temaer behandles i to kapitler. I alt har syv forfattere bidraget. Hvert kapitel indledes af tre til fem læringsspørgsmål, som kan være med til at indstille læseren på kapitlets hovedpointer, og hvert kapitel afsluttes med litteraturliste med fortrinsvis dansk litteratur. Teksterne er forholdsvis let tilgængelige, men alligevel er bogen forsynet med et omfattende afsnit med ordforklaringer, således at alle kan være med. I alle tekster anvendes en del diagrammer, skemaer, forklaringsbokse m.m. med henblik på overskueliggørelse. Der afsluttes med et udmærket stikordsregister. Størst udbytte fås nok ved en samlet gennemlæsning af bogen, men for den lidt erfarne er det muligt at vælge ud eller at pluk-læse ved hjælp af registeret.

Tilsvarende materiale findes ikke.

Overskuelig, kompetent og lettilgængelig lærebog som også kan have relevans for fungerende lærere i faget kristendomskundskab i grundskolen.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 23 (2007)

af

af

Peter Green Sørensen

Årg. 124, nr. 23 (2007)