Bøger / faglitteratur

Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse


Beskrivelse


Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen stiller de enkle, men ofte både usagte og ubesvarede spørgsmål: Lærer man bedre på en iPad end ved en tavle? Kan interaktive medier erstatte den gammeldags underviser? Udvikler man “digitale kompetencer” af at bruge mobiltelefoner og sociale medier meget? Er der nogen målbar læringseffekt af de massive investeringer i digitalisering, vi som samfund har foretaget? Og kunne vi måske opnå samme effekt med andre, velafprøvede og billigere midler? Jesper Balslev er lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi samt ph.d.-stipendiat. Emnet for hans ph.d.-afhandling er digitaliseringen af uddannelsessystemet. Han har en fortid som virksomhedsmedejer og selvstændig konsulent inden for online-kommunikation, og han var i mange år selverklæret tech-nørd og digital frontrunner. I de seneste år har han udviklet en vis skepsis over for de vidtløftige, men fortsat uindfriede visioner, som den digitale teknologi-branche langt hen ad vejen er grundlagt på. I Kritik af den digitale fornuft i uddannelse tegner Jesper Balslev en karakteristik af 30 års tænkning om det digitale. Utallige evalueringsrapporter og politiske oplæg har i løbet af disse år påpeget det store potentiale i digitalisering, men der foreligger meget lidt, om nogen, dokumentation for, at dette potentiale er blevet realiseret.

Anmeldelser (4)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 6. apr. 2018

af

af

Kristian Nøhr Jensen

d. 6. apr. 2018


Information

d. 21. apr. 2018

af

af

Steen Nepper Larsen

d. 21. apr. 2018