Bøger / faglitteratur

Kroppens fænomenologi


Beskrivelse


"KROPPENS FÆNOMENOLOGI forener det store afsnit om kroppen i PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA PERCEPTION (1945) med det vigtige forord om, hvad fænomenologi egentlig er. Hvor Jean-Paul Sartre (1905-80) så på eksistensens vilkår og frihedens veje med fokus på bevidstheden og refleksionen, var vennen Maurice Merleau-Ponty (1908-61) optaget af kroppen og den opfattelse (perception), der har med sansning, seksualitet og situerethed i verden at gøre. Med afsæt i Edmund Husserls (1859-1938) fænomenologi brød Merleau-Ponty således med det gamle syn på mennesket, der alene ser kroppen som redskab og objekt for erkendelsen, I realiteten forholder det sig modsat: kroppen er personlighedens egentlige subjekt, for det er gennem kroppen, at bevidstheden og eksistensen tager form. Det er med kroppen, at vi er til stede i verden og i kontakt med tingene og den mening, vi selv udkaster; det er som krop, vi taler, tænker, erkender og folder den bevidsthed ud, der selv har en tilbøjelighed til at se sig som noget enestående og selvberoende. Begge tekster er oversat af Bjørn Nake.".

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 2010

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 4. jan. 2010

Bogen henvender sig til filosofisk interesserede, og den bliver også brugt inden for menneskerelaterede uddannelser, fx pædagoger, sygeplejersker og undervisere.

Forfatteren (1908-1961) er fransk filosof. Bogen indeholder forordet og kapitlet om kroppen fra forfatterens hovedværk. Det bygger på Edmund Husserls fænomenologi og er et hovedværk inden for fænomenologien. Pga. bruddet med Sartre i 1950'erne var Merleau-Ponty lidt ude i kulden, men de seneste 10 år har dette hans hovedværk fået en renæssance, og der findes flere nyere introduktioner til hans fænomenologi. Hans fokus er den erfarede, levede krop, ikke så meget kroppen som fysiologisk eller psykologisk objekt. Bogen beskriver kroppen som noget særligt, ikke reduceret til bare fysiologi eller psykologi. Det er en erkendelsesteoretisk indgang til fx bevægelse, mennesket som kønsvæsen og udtryk og tale. Noterne udgør 25 sider af bogen. Den er nogenlunde forståelig for viderekomne.

Denne 2. udgave har erstattet 1. udgavens introduktion med forfatterens eget forord (25 sider) til værket.

Hovedværk inden for fænomenologi og kropsfilosofi.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2018

Forlaget har specialiseret sig i at udgive vigtige, men ofte vanskeligt tilgængelige, filosofiske tekster. Her er det et uddrag af den franske filosof Merleau-Ponty's hovedværk Phénoménologiede la perception (1945). Merleau-Ponty var jævnaldrende med Sartre og indtager en central placering i nyere fransk filosofi. Filosofihistorisk tilhører han fænomenologien (som Heidegger ogHusserl). Hvor den klassiske opfattelse af bevidstheden har som udgangspunkt 'jeg tænker at' er fænomenologernes 'jeg kan', og i Merleau-Ponty's version er dette 'jeg kan' givet med kroppen,hvilket igen fører til, at den klassiske filosofis modsætning mellem subjekt og objekt kan overvindes. Ole Fogh Kirkeby har en 10 sider lang introduktion til den vanskeligt tilgængelige tekst, mensdet omfattende noteapparat og litteraturhenvisningerne er fra originaludgaven, dog med angivelse af danske oversættelser. En god og ikke så vanskelig introduktion til Merleau-Ponty får man i GosvigOlsen's: Filosofien i Frankrigeller Frankrig i filosofien (1993). Målgruppen vil især være filosofistuderende på universitetsniveau.


Weekendavisen

d. 19. maj 1995

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 19. maj 1995


Information

d. 8. dec. 1994

af

af

Søren Gosvig Olesen

d. 8. dec. 1994


Jyllands-posten

d. 1. nov. 1994

af

af

Per Højholt

d. 1. nov. 1994


Nord nytt

1996, nr. 61

af

af

Signe Fensholt

1996, nr. 61