Bøger / faglitteratur / billedværker

Kryb


Beskrivelse


Fotobog der beskriver og viser 120 insektarter og smådyr der lever i Danmark og Sverige. Hver art vises på store farvefotos i makroperspektiv. Med silhuetbilleder der viser de afbildede insekter i naturlig størrelse.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. maj 2013

af

af

Søren Møller

d. 8. maj 2013

For voksne læsere med interesse for Danmarks insektliv.

Først er der en kort indledning om insekterne i landskabet. Derefter beskrives og vises 120 insektarter. Det er arter, der findes almindeligt eller er særligt interessante, og som lever i Sverige, som er bogens oprindelsesland, men som også findes i Danmark. Hver art vises på et skarpt farvefoto i en næroptagelse, hvor mange detaljer træder frem. Ind imellem artsbeskrivelserne er der nogle korte kapitler generelt om insekters kropsbygning og levevis. Til sidst er der lidt om den fototeknik, som kan anvendes, når man vil fotografere denne slags næroptagelser.

De fleste bøger om danske insekter viser et større udvalg, så man kan bruge dem til artsbestemmelse i felten, som fx Peter Friis Møllers Danmarks insekter, 1999, og Rune Bygebjergs Insekter i farver, 2008, der hver viser ca. 500 insekter og bringer lidt længere artsbeskrivelser. Af bøger, hvor fotografen er kommet så tæt på som her, findes Heather Amerys Insekter under mikroskop, 1994, som dog kun er en lille sag ved siden af denne nye bog, der desuden træder frem ved sine usædvanligt skarpe og flot gengivne næroptagelser.

En stor flot fotobog om udvalgte danske insekter, der vises i meget skarpe næroptagelselser.Informationer og udgaver