Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kulturanalyse i organisationer : begreber, metoder og forbløffende læreprocesser


Beskrivelse


Summary: Kulturanalyser i organisationer præsenterer en ny forståelse af kulturbegrebet til brug i studiet af læreprocesser i organisationer.Udgangspunktet er ikke en rejse gennem teoretiske landskaber med start- og slutpunkt, men en udforskning af et netværk med komplekse forgreninger, der fører læseren gennem mange uventede forbindelser.Cathrine Hasse insisterer på at se på kulturforskning som et praktisk håndværk, hvor forskeren er sit eget apparatus, der skal lære at lære af mennesker og artefakter - mennesker og artefakter skaber hinandens tilblivelser og tilblivelsesbetingelser gennem kulturelle læreprocesser.Det er gennem kulturelle læreprocesser, vi bliver til for os selv, vores ledelser og kolleger. Det er kulturelle læreprocesser, der genopfinder eller fastholder ritualer og traditioner, og det er kulturelle læreprocesser, der gør det muligt at ændre og udfordre grænser for betydninger af materialiteten.Kulturanalyser i organisationer er skrevet til alle, der vil vide mere om organisationer som kulturelt praktiserede snarere end fysiske rum, og til alle, der ønsker at blive bedre til at fortolke kulturelle in- og eksklusioner fra sociale og fysiske rum. Men det er også en bog, der henvender sig til forskere og studerende, der ikke er bange for at sætte sig selv på spil ved at udforske og stille spørgsmålstegn ved livet i organisationer gennem reflekteret deltagelse.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 19. aug. 2011

Til antropologer, erhvervs- og organisationspsykologer samt forskere og studerende inden for kulturstudier i bred forstand.

Hvor forskeren og konsulenten, der arbejder med kulturanalyser, ofte betragtes som en flue på væggen og som objektiv observatør, så anlægger forfatteren til bogen her en anden vinkel på den komplicerede proces. Hun ser det at analysere og beskrive organisationskulturer som et stykke håndværk, hvor forsker og konsulent er et værktøj i sig selv - men et værktøj som påvirker og påvirkes af processen, og som derfor bliver en del af den kulturelle læreproces. Det er kulturanalyse set i forhold til organisationer i bred forstand, der er genstand for bogen, som også handler om inklusions- og eksklusionsprocesser. Det er en bog på et højt abstraktionsniveau, og teorierne bag kulturstudier, -analyser og -processer forudsættes bekendt. Bogen har en faglig bredde, men niveaumæssigt vil den have en relativ smal målgruppe blandt forskere, studerende og andre i universitetsmiljøerne.

I år er udkommet: Kulturanalyse - kort fortalt, som er en kortere indføring i forskellige metoder i kunsten at afdække og beskrive det underforståede i hverdagslivet. Gullestrup: Kulturanalyse, 4.udg. 2007, har i særlig grad fokus på interkulturel forskellighed og forståelse.

En akademisk bog om hvordan kulturforskning og -analyse kan ses som et håndværk, hvor forskeren selv spiller en afgørende rolle i læreprocessen.