Bøger / faglitteratur

Kulturanalyse : kort fortalt


Beskrivelse


Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens man handler inden for dens ramme. Denne bog er en praktisk lærebog, der viser, hvordan du kan tilrettelægge et kulturanalytisk projekt. Det metodiske udgangspunkt er altid feltarbejdet, men på dette grundlag kan forskellige kvalitative metoder indgå, alt afhængig af projektets mål og tidsramme. Bogen introducerer også til en række felter, hvor du kan gennemføre et udbytterigt feltarbejde, selvom du måske kun har relativt kort tid til sin rådighed. Kulturanalyse. Kort fortalt er henvendt til den studerende, som ønsker at analysere sig frem til nogle af de betydningsbærende, men uerkendte mekanismer og forestillinger i, i en konkret institution eller andre sammenhænge, hvor mennesker handler i fællesskaber.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2011

af

af

Poul Flou Pedersen

d. 5. maj 2011

Virkelig interessant og relevant bog for studerende på især de videregående uddannelser.

Hverdagens rigdom - hvis man ser godt efter og ved, hvad man skal kigge efter, så ligger der uendeligt mange betydninger i vores dagligdags gøremål, som kan indgå i vigtige elementer i en kulturanalyse. I den godt fortalte og umiddelbart anvendelige bog giver tre antropologer et bud på, hvordan iagttagelser og feltarbejdet, som det kaldes, kan tilrettelægges. Empiri som spørgeskema, interview, deltagerobservation med mere forklares, og der gives ideer til opgaveopbygning, synopser og problemformulering. Ved enhver undersøgelse opstår der etiske dilemmaer, og dette forhold berører forfatterne også i bogen, der også har et godt stikordsregister, der hjælper en godt rundt i forståelsen af begreberne. Forfatterne er alle erfarne antropologer, og især professor Kirsten Hastrup har et stort forfatterskab bag sig, senest har hun skrevet om Knud Rasmussen. "Bagsideteksten" står desværre ikke på bagsiden, men på den forreste flap, som derfor kan anbefales bevaret i klargøringen.

Den nye bog er mere overskuelig end den 430 sider store Ind i verden - en grundbog i antropologisk metode fra 2010, som de samme forfattere også har bidraget til, og som Kirsten Hastrup er redaktør af.

Velskrevet og meget interessant lærebog med mange gode og relevante eksempler på analyser og beskrivelser af kulturbegrebet som sociale fællesskaber og sammenhængskraft.Informationer og udgaver