Bøger / faglitteratur / bibelstudier

Kundskabstræet : personlig nylæsning af Biblen


Beskrivelse


Tolkning af Biblen som en fortælling om en åndelig rejse, der søger mod den fuldkommenhed, der findes i kærligheden. Genfortælling af udvalgte bibelske fortællinger i et nutidigt fortællesprog. I tolkningerne indgår forfatterens egne religiøse oplevelser og ses i lyset af bibelforskningen og naturvidenskaben.

Anmeldelser (1)


Højskolebladet

Årg. [147], nr. 3 (2022)

af

af

Mads Rykind-Eriksen (f. 1969)

Årg. [147], nr. 3 (2022)