Bøger / faglitteratur

Kunstterapi som et forløb i specialpædagogikken


Beskrivelse


Om et kunstterapeutisk forløb med en gruppe unge med diagnoser inden for ADHD og autismespektret, der ser på hvordan børnene ved at få "ord" på deres indre er i stand til at lytte til deres egne signaler.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Forfatteren har arbejdet med børn med udviklingsforstyrrelser som ADHD og Aspergers syndrom og har tidligere udgivet En ny tids børn (04/45) om sit arbejde. Til støtte for arbejdet har hun nu uddannet sig som kunstterapeut, og nærværende bog bygger på et speciale i denne uddannelse om et forløb med 6-7 drenge på en specialskole. Bogen er delt i tre hovedafsnit med en mængde systematisk ordnede underafsnit i en åben opsætning i et ikke altid lige korrekt eller præcist sprog. I første, korte del formuleres problemerne om kunstterapi som supplement til den øvrige undervisning i sociale kompetencer. I det følgende lange afsnit beskrives forløbet med drengene omhyggeligt og med kommentarer til oplevelser og erfaringer. I det afsluttende afsnit fortælles bredt om kunstterapi med børn i sammenhæng med de­res almene udvikling. Alt er illustreret med børnenes billeder i farver. Bogen må kunne tjene som inspiration for pædagoger, der arbejder med børn med udviklingsforstyrrelser, men der er reelt ikke mange faktiske oplysninger eller direkte vejledninger at hente i bogen. Den har mest karakter af et personligt - og sympatisk! - bekendelsesskrift om, at børnene kan udvikle sociale kompetencer, hvis de bliver mødt med accept og interesse, får rum til og mulighed for helt frit at udfolde sig kreativt og lytte til og i billeder udtrykke deres indre ønsker og behov.Informationer og udgaver