Bøger / faglitteratur

Kunstterapi


Beskrivelse


Hvordan de kreative processer kan bruges i en personlig udviklingsproces.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. mar. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 2. mar. 2009

Vibeke Skov uddanner kunstterapeuter og har først og fremmest skrevet bogen til sine elever, men bogen kan læses af alle med berøring til/interesse for kunstterapien, som er en metode til personlig udvikling.

Forfatteren har selv udviklet sin kunstterapeutiske metode ud fra Jungs dybdepsykologi, Arthur Robbins kunstterapiens grundlægger i USA, og vores hjemlige Jes Bertelsen, som hun har været elev hos. I sin kunstterapi inddrager hun drømme, idet hun lader drømmesproget og billedudtrykket være forbindelsesleddet mellem selv'et og jeg'et. Hun opstiller i bogen en personlighedsmodel, 3 personlighedstyper og udfolder herefter sin metode via nogle cases med drømme og billeder, som hun tolker for læseren. Kunstterapi har intet med kunst at gøre, men handler om personlige udviklingsprocesser gennem kreative processer. Via den kreative proces i samarbejde med en kunstterapeut skabes en større bevidsthed om personlighedens muligheder for at veksle mellem indadvendt, udadvendt og intellektuel væren.

Når det gælder kunstterapi i al almindelighed - dvs. udenfor pædagogikkens fagområde, så er Vibeke Skov ret suveræn på det danske bogmarked med Det skabende menneske, 1991 og Glaskunst, 2003.

Spændende bog om kunstterapiens metode udviklet af forfatteren selv, der har arbejdet med kunstterapi i 25 år og uddanner kunstterapeuter. Bogen veksler mellem teori og cases, er ikke tynget af fagjargon og kan derfor bruges bredt.Informationer og udgaver