Bøger / faglitteratur

Kvalitative analyser : at finde årsager og sammenhænge


Beskrivelse


Samspillet mellem mennesket og de enkelte dele af samfundet er komplekst, og hvis man arbejder i dette felt, er det nødvendigt at kunne identificere årsager og sammenhænge. Hvorfor trives nogle børn i børnehaven bedre end andre? Hvordan er sammenhængen mellem mål og midler i arbejdet med unge kriminelle? Hvordan betragter sygeplejersken og samfundsforskeren sygdomme, og hvilke forskelle er der på deres holdninger? Hvordan hænger politikerens argumentation sammen med de praktiske forhold på uddannelsesområdet? Kvalitative undersøgelser gør det muligt for såvel praktikere som forskere at finde årsager og sammenhænge i alle former for samfundsmæssige problemstillinger. Denne bog forklarer de fire fundamentale trin i forskningsprocessen: problemformulering, undersøgelsesplanlægning, dataindsamling og -konstruktion samt analyse, vurdering og konklusion. Derefter gennemgås en række analyseformer trin for trin ud fra konkrete eksempler: indholdsanalyse, konversationsanalyse, grounded theory, argumentationsanalyse og diskursanalyse. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for blandt andet samfundsfag og samfundsvidenskab, socialt arbejde, sygepleje, politiarbejde, pædagogik og andre områder, hvor samspillet mellem menneske og samfund er i centrum. Merete Watt Boolsen er lektor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans-Christian Uth

2006

Bogen giver den faglige baggrund for arbejdet med at finde årsager og sammenhænge inden for fag hvor kombinationen af teori og praksis er tydelig; det kan være sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, politi, socialpædagoger m.fl. Efter indledningsafsnit om betydningen af teori og analyse i det faglige arbejde gives en introduktion til begreberne "det kvantitative" og "det kvalitative" samt "den induktive" og "den deduktive" vej. Faserne i den analytiske forskningsproces gennemgås detaljeret i bogens første kapitler med mange eksempler, øvelser, definitioner og tabeller. Oversigt over dette materiale, som bogen igennem er indsat i bokse, findes efter indholdsfortegnelsen. Bogens sidste fire kapitler behandler særskilte analysemetoder: indholdsanalyse, grounded theory (en stadig bevægelse mellem empiri og teori), argumentationsanalyse og diskursanalyse. Der afsluttes med en opsummering af mulighederne for at give analyser høj kvalitet. Bogen er forsynet med international litteraturliste med hovedvægten på titler fra det seneste tiår og med stikordsregister. Den vil kunne anvendes i studieforløb for ovennævnte faggrupper og som håndbog for færdiguddannede, som skal deltage i analysearbejde. Dens sprogbrug, praksiseksempler og serviceafsnit gør den forholdsvis lettilgængelig.


Sygeplejersken

Årg. 106, nr. 25/26 (2006)

af

af

Bente Martinsen

Årg. 106, nr. 25/26 (2006)


Sygeplejersken

Årg. 117, nr. 10 (2017)

af

af

Jens Bydam

Årg. 117, nr. 10 (2017)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 23, nr. 3 (2007)

af

af

Merete Bjerrum

Årg. 23, nr. 3 (2007)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 1

af

af

Annemette Matthiessen

2007, nr. 1