Bøger / faglitteratur / øvelser

Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier


Beskrivelse


Præsenterer fire hyppigt anvendte kvalitative metoder inden for organisations- og ledelsesområdet: interview, fokusgrupper, deltagerobservation og dokumentstudier. Desuden præsenteres metoderne i forhold til tre videnskabsteoretiske retninger - realisme, fænomenologi og konstruktivisme.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juli 2010

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 12. juli 2010

Metode- og lærebog målrettet forskere og til videregående studier. Opgavebrug mindst godt gymnasieniveau og mest til videregående uddannelser indenfor ledelse og organisation.

Lærebog på akademisk niveau om metodisk brug af kvalitative undersøgelser. Bogen redegør for de 4 mest anvendte metoder. Det er interviews, fokusgrupper, deltagerobservation og dokumentstudier. Forfatterduoen er Lise Justesen, cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet og ph.d. fra Copenhagen Business School, og Nanna Mik-Meyer antropolog og sociolog (ph.d.) fra Københavns Universitet. Begge er nu ansat ved Copenhagen Business School, Institut for Organisation. Bogen har først et par introducerende afsnit, som forklarer den videnskabsteoretiske baggrund for brugen af kvalitative metoder. Herefter følger afsnit om de 4 ovennævnte mest anvendte metoder. Hvert afsnit opsummeres af øvelser målrettet studerende, og under afsnit med selve metoderne er der naturligvis cases fra det virkelige liv.

Andet litteratur på dansk er fx Kvalitative metoder : en grundbog også fra 2010. Denne er umiddelbart mere omfattende end nærværende bog. Den er så til sin fordel relativt kortfattet med målrettede opsummerende øvelser efter hvert afsnit.

Henvender sig primært til forskere og videregående studerende. Til supplerende brug på de største biblioteker alt efter antallet af videregående uddannelsesinstitutioner i området.


Politica

Årg. 43, nr. 2 (2011)

af

af

Marie Østergaard Møller

Årg. 43, nr. 2 (2011)