Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kvalitative metoder : en grundbog


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver. I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst. Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 2010

af

af

Jette Landberg

d. 12. feb. 2010

En omfattende bog på højt niveau, der henvender sig til studerende og forskere og andre, der vil sætte sig grundigt ind i de forskellige metoder og forstå både teori og praksis.

Kvalitativ forskning er i modsætning til den kvantitative noget med at afdække, hvordan noget gøres, opleves eller udvikles. Her er ikke tale om et fuldstændig klart begreb. Kvalitative forskningsmetoder er derfor ofte karakteriseret ved feltarbejde, samtaler og interviews, der skal belyse menneskelige og sociale processer. For første gang får vi her en samlet dansk bog om det væld af forskellige metoder og teknikker, der er opstået indenfor humaniora og samfundsforskning gennem de sidste 25 år. Forfatterne er alle erfarne kvalitative forskere fra det danske forskningsmiljø. Bogens 1. del beskriver en række metoder fx interviews, fokusgrupper og autoetnografi. 2. del beskriver de forskellige tilgange, forskere kan have til deres materiale og i 3. del perspektiveres den kvalitative forskning.

Der findes en hel del bøger om interviewteknik lige fra Steinar Kvale, der senest er udkommet i 2008. Flere sociologibøger vil også indeholde elementer af stoffet, men her får vi den absolutte grundbog, der breder sig fra sociologi til psykologi og etnografi og dækker stort set alle metoder på det kvalitative område.

En helt uomgængelig bog for forskere og studerende og andre, der skal arbejde med kvalitativ forskning, der i stigende grad bruges i mange undersøgelser.


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)

af

af

Rikke Jørgensen

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)