Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kvalitative metoder : en grundbog


Beskrivelse


Denne bog kan bruges som en metodebog, når du skal samle empiri til din eksamensopgave eller lave kvalitative undersøgelser på din arbejdsplads. I dens 24 kapitler beskrives en række kvalitative forskningsmetoder, hvor fokus er på, hvordan du skal udføre metoden i praksis. Bogens forfattere er alle forskere med erfaring inden for den kvalitative tilgang. Kvalitativ forskning anvendes primært i human- og samfundsvidenskaberne, når undersøgelsens formål er at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. Bogen er opdelt i tre dele og indeholder følgende hovedkapitler:

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 2010

af

af

Jette Landberg

d. 12. feb. 2010

En omfattende bog på højt niveau, der henvender sig til studerende og forskere og andre, der vil sætte sig grundigt ind i de forskellige metoder og forstå både teori og praksis.

Kvalitativ forskning er i modsætning til den kvantitative noget med at afdække, hvordan noget gøres, opleves eller udvikles. Her er ikke tale om et fuldstændig klart begreb. Kvalitative forskningsmetoder er derfor ofte karakteriseret ved feltarbejde, samtaler og interviews, der skal belyse menneskelige og sociale processer. For første gang får vi her en samlet dansk bog om det væld af forskellige metoder og teknikker, der er opstået indenfor humaniora og samfundsforskning gennem de sidste 25 år. Forfatterne er alle erfarne kvalitative forskere fra det danske forskningsmiljø. Bogens 1. del beskriver en række metoder fx interviews, fokusgrupper og autoetnografi. 2. del beskriver de forskellige tilgange, forskere kan have til deres materiale og i 3. del perspektiveres den kvalitative forskning.

Der findes en hel del bøger om interviewteknik lige fra Steinar Kvale, der senest er udkommet i 2008. Flere sociologibøger vil også indeholde elementer af stoffet, men her får vi den absolutte grundbog, der breder sig fra sociologi til psykologi og etnografi og dækker stort set alle metoder på det kvalitative område.

En helt uomgængelig bog for forskere og studerende og andre, der skal arbejde med kvalitativ forskning, der i stigende grad bruges i mange undersøgelser.


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)

af

af

Rikke Jørgensen

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)