Bøger / faglitteratur / disputatser

Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag


Beskrivelse


Kvantitative forskningsmetoder besvarer de grundlæggende spørgsmål om, hvad en forskningsmetode er, og hvordan der kan opstilles idealer for de naturvidenskabelige empiriske undersøgelser. Emil Kruuses 6. udgave afspejler, at den kvantitative forskningsmetodologi er under konstant udvikling og forbedring. 5. udgave blev udvidet med et nyt kapitel om eksperimenter med én person. 6. udgave er gennemrevideret og har fået et nyt kapitel om sociometri. Bogen giver en beskrivelse af videnskabsbegrebet og en definition af forskningsbegrebet, og gennemgår, i teorien og med mange konkrete anvisninger, de kvantitative forskningsmetoders systematik, fejlkilder, tilrettelæggelse og brugbarhed. Bogen henvender sig primært til studerende i psykologi samt PD-, medicin og sygeplejestuderende, men den er også relevant for færdiguddannede psykologer og andre, der er interesserede i kvantitative undersøgelser. Endelig vil bogen kunne bruges af psykologer, der deltager i videreuddannelsesprogrammer, specialistuddannelser og forskeruddannelser.

Anmeldelser (3)


Ugeskrift for læger

Årg. 170, nr. 23 (2008)

af

af

August G. Wang

Årg. 170, nr. 23 (2008)


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 18 (2008)

af

af

Preben Ulrich Pedersen

Årg. 108, nr. 18 (2008)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 28, nr. 1 (1991)

af

af

Poul Skov

Årg. 28, nr. 1 (1991)