Bøger / faglitteratur / disputatser

Kvindebilledet i dansk højmiddelalder


Beskrivelse


Blandt andet fokus på, hvilke rammer det patriarkalske samfund satte for kvinders liv, ideologisk, socialt og kulturelt samt kvinders hverdag i perioden omkring år 1200.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Birgit Lind-Petersen

d. 18. dec. 2018

Forf. er historiker, og denne bog er antaget af Københavns Universitet som doktordisputats. Forf. har undersøgt, hvorledes kvinder fremstilles i litterære tekster på latin udgivet i Danmarkomkring 1200. Bogen indledes med omtale af metoder og afgrænsninger. Der er selvstændige kapitler om kvinders stilling i det danske samfund og om kvindesynet i den vesteuropæiske katolsketradition, som har været forlæg for danske forf. Derefter gennemgås kvindesynet i danske historiske tekster, i særdeleshed Saxos Gesta Danorum, i de danske helgenlegender og endelig den øvrigelitteratur, f.eks. i Abbed Vilhelms brevsamling. Der er omfattende noter, udgaveoplysninger, liste over anvendt litteratur, engelsk resumé og register. Forf. har dels undersøgt, hvorledes kvinderfremstilles i teksterne, dels hvilke samfundsmæssige påvirkninger, der har fået forf. til at fremstille kvinderne således og dels, hvilken virkning det har haft på samtiden. Forf. arbejder ud fraden teori, at kvindersundertrykkelse i høj grad er historisk betinget og dermed foranderlig. Bogen er et interessant stykke kvindelitteratur og et kulturhistorisk værk. Den er velskrevet og en finrepræsentant for god, relevant forskning, der er gjort tilgængelig for bredere kredse.


Jydske tidende

d. 11. maj 1985

af

af

Tove Heidemann

d. 11. maj 1985


Jyllands-posten

d. 14. maj 1985

af

af

Annelise Vestergaard

d. 14. maj 1985


Politiken

d. 15. maj 1985

af

af

Inger Dubeck

d. 15. maj 1985


Fyens stiftstidende

d. 1. juni 1985

af

af

Lise Præstgaard Andersen

d. 1. juni 1985


Historisk tidsskrift

bd 86, hft 1 (1986)

af

af

Kai Hørby

bd 86, hft 1 (1986)


Information

d. 15. maj 1985

af

af

Troels Dahlerup

d. 15. maj 1985


Weekendavisen

d. 17. maj 1985

af

af

Marie-Louise Paludan

d. 17. maj 1985


Historisk tidsskrift

bd 86, hft 1 (1986)

af

af

Esben Albrectsen

bd 86, hft 1 (1986)


Aarhuus stiftstidende

d. 13. maj 1985

af

af

Michael Linton

d. 13. maj 1985


Fortid og nutid

bd 32, hft 3 (1985)

af

af

Grethe Jacobsen

bd 32, hft 3 (1985)