Bøger / faglitteratur

Kvinder i modstandskampen


Beskrivelse


På grundlag af foreliggende kilder, f. eks. erindringer, aviser og materiale i Rigsarkivet samt egne interviews skildres kvindernes betydning og funktioner i den illegale kamp under besættelsen 1940-45.