Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kystsikring og kystudvikling i Danmark


Beskrivelse


Om kystsikring i Danmark og hvordan det kan fungere i samspil med naturen, kystudviklingen og den måde sikringen designes på.