Bøger / faglitteratur / lærebøger

Laboratorieberegninger


Beskrivelse


kemi, laboratorieteknik, bioteknologi, atommasse, målenøjagtighed, støkiometriske beregninger, titreringe, syre-base-titreringer, redox, fældning, fedtstof, reagensfremstilling, fortyndinger, synteser, ph-beregninger,enzymer.