Bøger / faglitteratur / opslagsværker

Lægemiddelbogen : homøopatiske lægemidler


Beskrivelse


Lægemiddelbogen indeholder udførligt indikationsregister, beskrivelse af lægemidlerne, praktiske oplysninger om dosering og indtagelse samt hvordan lægemidlerne fremstilles. Den henvender sig til personale i helsekostbutikker, professionelle behandlere, og til alle med interesse for behandling med homøopati. Lægemiddelbogen giver forslag til behandling af en lang række symptomer og sygdomme samt en oversigt over både composita, enkeltmidler og cellesalte. Udgangspunktet for homøopatiske lægemidler, er stoffer udvundet fra plante-, mineral- og dyreriget. Lægemidlerne opnår deres særlige virkning efter potensering, ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger i vand. Potenseringen gør det muligt at fremstille stærkt virkende lægemidler, som kan give en energimæssig impuls til krop, sjæl og ånd. Lægemidlerne kan regulere de steder i mennesket, hvor der er en ubalance, og derved styrke menneskets evne til selvhelbredelse. Homøopatiske lægemidler lærer således mennesket på ny, at omgås de fysiske eller sjælelige processer, som ikke fungerer optimalt. Homøopatiske lægemidler er uden bivirkninger, fordi den er så stærkt fortyndet – den er mild og dybtvirkende, og derfor også velegnet til børn.