Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i biavl


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Niels H. Kristiansen

d. 19. dec. 2018

1. større danske lærebog efter Håndbog i biavl, 1945. Der startes med den mig bekendt mest omfattende gennemgang på dansk af biens naturhistorie. Såvel biens opbygning som dens samfundsliv beskrives indgående, omend med den praktiserende biavler for øje. (Bør bi-placeres i 58.441). Der er beskrivelse af de mest gængse stadetypers indretning, af redskaber, honningens sammensætning og behandling, bigårdens indretning, sygdomme og skadedyr, dronningeavl, biavlerens arbejde året rundt m.v. Det kan undre, at f.ex. sukkerafgift omtales i afsnittet "biavlens organisation" og ikke under "økonomi", men det er småting, der rådes bod på gennem en fyldig indholdsfortegnelse og stikordsregistret. Illustreret med tegninger og sort-hvide fotos med tilhørende instruktive tekster. Dog kunne man af hensyn til tydeliggørelsen af enkelte detaljer have ønsket sig farvebilleder. Oversigt over lovgivning og litteraturhenvisninger. Absolut af interesse for alle biavlsinteresserede, selv om stoffet kanvirke noget overvældende for den der påtænker at gå i gang. Sådanne lånere er i 1. omgang nok bedst tjent med den mere kortfattede litt. Ældre skandinaviske lærebøger bør ikke kass., da der formentlig stadig vil være en vis behersket interesse for disse.


Tidsskrift for biavl

Årg. 149, nr. 2 (2015)

af

af

Jørgen Pedersen

Årg. 149, nr. 2 (2015)


Haven

årg 83, nr 12 (1983)

af

af

Erik Kiel

årg 83, nr 12 (1983)


Tidsskrift for biavl

årg 117, nr 10 (1983)

af

af

Steen Kisselhegn

årg 117, nr 10 (1983)


Ugeskrift for jordbrug

årg 128, nr 50 (1983)

af

af

Bent Albrechtsen

årg 128, nr 50 (1983)


Entomologiske meddelelser

bd 52, hft 1 (1984)

af

af

Sv. Nørgaard Holm

bd 52, hft 1 (1984)


Flora og fauna

årg 90, hft 1 (1984)

af

af

Peter Gjelstrup

årg 90, hft 1 (1984)


Tidsskrift for biavl

Årg. 144, nr. 3 (2010)

af

af

Rolf Tulstrup Theuerkauf

Årg. 144, nr. 3 (2010)