Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i erstatningsret


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Lærebog i erstatningsret (10. udgave) er en solid indføring i erstatningsret, ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Denne samlede fremstilling af erstatningsretten er med sin pædagogiske tilgang først og fremmest tænkt som lærebog på jurastudiet og lignende studier. De grundlæggende erstatningsretlige regler om ansvarsgrundlag, kausalitet og adækvans, skadelidtes medvirken, flere skadevoldere mv. gennemgås ud fra områderne personskade og tingsskade. Udviklingen går klart i retning af, at flere og flere kan få erstatning for mere og mere, og bogen opfylder således også praktikeres behov for en gennemgang af den stadig mere omfattende retspraksis. Ajourført frem til 1. november 2023 (Forlagets hjemmeside).