Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i håndterapi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Lærebogen i håndterapi beskriver de ergoterapeutiske tilgange, undersøgelser og interventioner, der kan bruges i forbindelse med rehabilitering efter håndrelaterede diagnoser.

Indhold

  • Baggrundsviden til den ergoterapeutiske intervention / Alice Ørts Hansen & Susanne Boel

  • Overordnet om den ergoterapeutiske intervention

  • Perspektivering / Susanne Boel & Alice Ørts Hansen

  • Identifikation af behov for ergoterapeutisk intervention / Mette Sanne Kudsk Olsen & Susanne Boel

  • Den ergoterapeutiske undersøgelse / Sanjitha Perathepan, Tine Drejer Tolstrup Christensen & Helene Kissow

  • Målsætning i ergoterapeutisk intervention / Anne Karin Petersen & Anette Jäger Laursen

  • Interventioner relateret til aktivitet og deltagelse / Alice Ørts Hansen & Anette Enemark Larsen

  • Kompenserende strategier / Marianne Glader & Kim Gotfred-Iversen

  • Interventioner relateret til kroppens funktioner / Christine Johnsen, Kecia Ardensø & Susanne Boel

  • Undervisning / Kim Gotfred-Iversen & Marianne Glader

Se alle (13)