Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag


Beskrivelse


I første del er der fokus på aktiviteternes betydning, ADL, ADL-vurdering, aktivitetsanalyse, rehabilitering, fysisk aktivitet og forflytning. I anden del er der fokus på motivation, mestring, livskvalitet, livshistorie og reminiscens. I tredje del er der fokus på menneskesyn, kultur, kulturmødet, samtidshistorie samt generelle og lokale aktivitetstilbud.